هیدروفشیال

دستگاه مذکور برای لاین زیبایی هر کیلینیک مناسب است و دارای 7 کاربرد می‌باشد. این دستگاه با استفاده از مخازنش توانایی پاشیدن اسیدهای با درصد کم برای لایه‌برداری پوست بوده است. هندپیس درما اف برای درآوردن چربی‌ها و هندپیس چکش سرد برای آرام کردن پوست صورت استفاده می‌شود. مزیت این دستگاه کوچکی آن با توانایی‌های بالای آن است.