کندلا

دستگاه آمریکایی الکس کندلا روشی است که هندپیس با بدن تاچ نمی‌شود و همواره رضایت مشتری در این روش شات زدن بیشتر است و علاقه‌مندان بیشماری دارا می‌باشد. این شرکت به علت گرانی این دستگاه در موارد مصرفی با یک کمپانی بنام چینی قرارداد مهندسی معکوس این دستگاه را عقد کرده و با قیمت پایین به دوست دارندگان این دستگاه ارائه می‌نماید.